Baza wiedzy

Stłuczka – co dalej?

Stłuczka – co dalej? - image

Przy okazji kolizji łatwo stracić głowę – o czym bezwzględnie należy pamiętać?

  1. Należy ustalić kto jest sprawcą a kto uczestnikiem zdarzenia, jeśli nie można dojść do porozumienia w tej sprawie – należy wezwać policję.
  2. Po ustaleniu kto jest sprawcą zdarzenia należy spisać oświadczenie. Takie oświadczenie musi zawierać następujące informacje:
  • Kto jest uczestnikiem, a kto sprawcą kolizji, ich imiona i nazwiska oraz numer pesel. Warto podać także ich adresy oraz numery dokumentów tożsamości.
  • Dane samochodów czyli: marki, nr rejestracyjne oraz uszkodzenia jakie powstały w samochodzie poszkodowanego w wyniku zdarzenia. Warto dopisać zdanie: Możliwe inne uszkodzenia niewidoczne w chwili zdarzenia
  • Numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku wraz z pełną nazwą ubezpieczyciela
  • Warto sporządzić opis zdarzenia, zrobić zdjęcia szkód a także spisać dane świadków zdarzenia jeśli tacy byli.
  • Konieczny jest czytelny podpis sprawcy wypadku
  • Oświadczenie powinno być spisane w dwóch identycznie brzmiących kopiach
  • Takie gotowe oświadczenia można pobrać ze stron ubezpieczycieli

W przypadku jakichkolwiek nieporozumień należy wezwać policję.