Baza wiedzy

Syntetyczny? Mineralny? A może pośredni?

Oleje mineralne powstają w wyniku rafinacji pozostałości próżniowej z destylacji ropy naftowej przez rafinacje selektywną rozpuszczalnikiem, odparafinowanie i odasfaltowanie a na końcu dodatkową rafinacje oczyszczającą końcowo wodorem aby otrzymać mineralne oleje bazowe.

Z takich olejów bazowych po dodaniu dodatków jakościowych i lepkościowych produkuje się końcowy produkt.

Oleje syntetyczne produkuje się w sposób sztuczny, w drodze procesów chemicznych.  Otrzymuje się je  poprzez syntezę z prostszych związków chemicznych, np. w drodze przeróbki petrochemicznej gazu. W produkcji poddawane są bardziej wyrafinowanym procesom wytwarzania  a to oznacza , że cały proces jest droższy. Dodatkowe koszty są jednak rekompensowane przez lepsze właściwości:

  1. Oleje syntetyczne mogą dłużej pracować  w wysokich temperaturach
  2. Zapewniają lepszą odporność na utlenianie niż oleje mineralne, co prowadzi do mniejszego zużycia i dłuższej żywotności  silnika.
  3. Zapewniają wydłużone okresy  między wymiany oleju
  4. Zapewniają szybsze uzyskanie pełnego smarowania i  obiegu oleju przy rozruchu silnika, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia elementów silnika i paliwa  (ta cecha olejów z uwagi na niższe lepkości olejów w niskich temperaturach i mniejszą zależność lepkości oleju od temperatury).
  5. Niższa lepkość  olejów  w niskich temperaturach, oraz mniejsza zależności  lepkości od temperatury powoduje, że można produkować oleje wielosezonowe o szerokiej lepkości, których wymagają nowoczesne silniki w celu zapewnienia długich okresów wymian, wielosezonowości uniwersalnego zastosowania  w każdych warunkach klimatycznych, redukcji zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych.
  6. Wyższa wytrzymałość filmu olejowego, a tym samym mniejsze zużywanie się silnika.
  7. Większa stabilność i mniejsza lotność w wysokich temperaturach, redukuje zużycie olej

Kompromisowym rozwiązaniem są  oleje  półsyntetyczne, które  stanowi ą mieszaniny  oleju mineralnego i do 30% syntetycznego. Jako  mieszanki  olejów syntetycznych z olejami  mineralnym, wykazują wyższą jakość w porównaniu ze zwykłymi olejami mineralnymi.