Czym jest Serwis Olejowy LOTOS Oil?

LOTOS Oil Sp. z o.o. jako producent środków smarnych dla przemysłu służy pełną wiedzą o produktach i ich zastosowaniu. Oferujemy naszym Klientom usługę doradczą dla optymalizacji gospodarki olejowej i uzyskania wymiernych korzyści w postaci obniżenia globalnych kosztów wynikających z zastosowania programu.

Wejdź

Fazy serwisu olejowego

Faza wstępna

Inżynier Serwisu LOTOS Oil dokonuje inspekcji maszyn pod kątem funkcjonowania układów olejowych.

Wejdź

Faza przygotowawcza

Audyt tj. systematyczny opis warunków pracy maszyny i środków smarnych oraz gospodarki smarowniczej.

Wejdź

Faza realizacji

Realizacja zaleceń i wdrożenie czynności opisanych w poprzednich fazach. Opracowywanie bieżących raportów.

Wejdź

Produkty dla przemysłu

Nie masz czasu na udział w szkoleniu?
Skorzystaj z naszej bazy on-line.

Wejdź

Akademia olejowa

Nie masz czasu na udział w szkoleniu?
Skorzystaj z naszej bazy on-line.

Wejdź