Baza wiedzy

Sortuj według:

Syntetyczny? Mineralny? A może pośredni?

Oleje mineralne powstają w wyniku rafinacji pozostałości próżniowej z destylacji ropy naftowej przez rafinacje selektywną rozpuszczalnikiem, odparafinowanie i odasfaltowanie a na końcu dodatkową rafinacje oczyszczającą końcowo wodorem aby otrzymać mineralne oleje bazowe.

Z takich olejów bazowych po dodaniu dodatków jakościowych i lepkościowych produkuje się końcowy produkt.

Oleje syntetyczne produkuje się w sposób sztuczny, w drodze procesów chemicznych.  Otrzymuje się je  poprzez syntezę z prostszych związków chemicznych, np. w drodze przeróbki petrochemicznej gazu. W produkcji poddawane są bardziej wyrafinowanym procesom wytwarzania  a to oznacza , że cały proces jest droższy. Dodatkowe koszty są jednak rekompensowane przez lepsze właściwości:

  1. Oleje syntetyczne mogą dłużej pracować  w wysokich temperaturach
  2. Zapewniają lepszą odporność na utlenianie niż oleje mineralne, co prowadzi do mniejszego zużycia i dłuższej żywotno...

    Czytaj