O firmie

Zarząd


Krzysztof Nowicki

Krzysztof Nowicki

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie prawa spółek.

Po zakończeniu aplikacji radcowskiej został wpisany na listę Radców Prawnych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych.

W pierwszym okresie aktywności zawodowej założyciel i wspólnik zarządzający kancelarii specjalizującej się w obszarze prawa pracy, cywilnego i administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, które zdobywał zajmując stanowiska zarządcze.

Od roku 2010 Dyrektor Departamentu Prawnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie, a następnie Wiceprezes Zarządu do spraw korporacyjnych i zarządzania majątkiem.

Zasiadał również w radzie nadzorczej podmiotów komunalnych. Członek Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Funkcję Prezesa Zarządu LOTOS Oil pełni od września 2016 roku.

Aleksandra Jankowska

Aleksandra Jankowska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydział Administracji na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończyła również studia podyplomowe Integracja Europejska na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w analizie finansowej i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw.


Po studiach rozpoczęła pracę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie zajmowała się wewnętrzną organizacją i analizą ekonomiczną. W trakcie pracy była członkiem wielu roboczych zespołów międzynarodowych przy Ministerstwie Środowiska. W 2007 roku odbyła staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli.


W maju 2007 powołana została przez Premiera Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko Wicewojewody Pomorskiego. (Pełniła bezpośredni nadzór nad Wydziałami Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Środowiska i Rolnictwa, Polityki Społecznej oraz nad Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Pełniła również zwierzchnictwo nad zespoloną administracją rządową w stosunku do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii).


Od 2008r pracowała na stanowisku Dyrektora Instytutu Stefczyka odpowiadała za całość jego funkcjonowania w zakresie rozwoju i promocji spółdzielczości oraz etyki przedsiębiorczości.

W 2011 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Agencji Ratingu Społecznego Sp. z o.o., a od stycznie 2013r. pełniła funkcję Dyrektora Generalnego Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Od lutego 2016 pełniła funkcje Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 2002 do 2007 roku była Radną Miasta Sopotu. Przewodniczyła Komisji Etyki Rady Miasta Sopotu.

Obecnie Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego - Wiceprzewodnicząca Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej, członek Komisji Budżetu i Finansów. Z pasji uwielbia sport i podróże - Morski sternik jachtowy, jeździ konno.