O firmie

Zarząd


Adam Wojciech Sekściński

Adam Wojciech Sekściński

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kierunkach Technologia Żywności i Żywienia Człowieka oraz Towaroznawstwo. Ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Funduszami Unijnymi. Posiada jedne z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych kwalifikacji managerskich, zdobytych wraz z dyplomem na Wyższej Szkole Managerskiej w Warszawie - Excecutive Master od Business Administration.


Po studiach rozpoczął pracę w jednej z największych firm z branży mleczarskiej w Europie Środkowo – Wschodniej. Następnie pracował jako doradca w firmie zarządzającą europejską marką, zajmującą się nowoczesnym żywieniem zwierząt. Od 2006 roku związany z samorządem lokalnym różnego szczebla. Od 2010 pełnił funkcję Wicestarosty Kolneńskiego.


W lutym 2016 objął stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a od sierpnia Prezesa tej instytucji. Stojąc na czele KRUS inicjował i brał udział w wielu projektach społecznych, mających na celu poprawę warunków zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa ludności zamieszkującej tereny wiejskie. Nadzorował działalność sześciu ośrodków rehabilitacyjnych. Ponadto pełniąc funkcję jednoosobowego Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, wraz z Pocztą Polską doprowadził do upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, poprzez wprowadzenie ich do sprzedaży w placówkach pocztowych. Ponadto sfinalizował objęcie polisą NNW około 500tyś dzieci rolników, co zostało pozytywnie odebrane przez wszystkie środowiska rolnicze. Podczas swojej pracy w KRUS nieustannie podnosił jakość świadczonych usług przez ten urząd.


Od 2019 roku na stanowisku Dyrektora w Orlen Paliwa Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za politykę handlową w branży rolniczej oraz prowadzenie postępowań przetargowych. Wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa doprowadził do sfinalizowania projektu „Razem napędzamy polskie rolnictwo”.

W 2020 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Orlen Południe S.A.

Zaangażowany również w dodatkową działalność społeczną: Członek Komisji ds. Polski Wschodniej, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członek Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania "Kraina Mlekiem Płynąca".

Aleksandra Jankowska

Aleksandra Jankowska

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydział Administracji na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończyła również studia podyplomowe Integracja Europejska na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w analizie finansowej i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw.


Po studiach rozpoczęła pracę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie zajmowała się wewnętrzną organizacją i analizą ekonomiczną. W trakcie pracy była członkiem wielu roboczych zespołów międzynarodowych przy Ministerstwie Środowiska. W 2007 roku odbyła staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Unii Europejskiej w Brukseli.


W maju 2007 powołana została przez Premiera Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko Wicewojewody Pomorskiego. (Pełniła bezpośredni nadzór nad Wydziałami Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Środowiska i Rolnictwa, Polityki Społecznej oraz nad Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Pełniła również zwierzchnictwo nad zespoloną administracją rządową w stosunku do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii).


Od 2008r pracowała na stanowisku Dyrektora Instytutu Stefczyka odpowiadała za całość jego funkcjonowania w zakresie rozwoju i promocji spółdzielczości oraz etyki przedsiębiorczości.

W 2011 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Agencji Ratingu Społecznego Sp. z o.o., a od stycznie 2013r. pełniła funkcję Dyrektora Generalnego Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Od lutego 2016 pełniła funkcje Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od 2002 do 2007 roku była Radną Miasta Sopotu. Przewodniczyła Komisji Etyki Rady Miasta Sopotu.

Z pasji uwielbia sport i podróże - Morski sternik jachtowy, jeździ konno.

Anna Gardowska-Brudnik

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Socjologia. Zdobyła dyplom jednych z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych kwalifikacji managerskich prowadzonych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu - Executive Master of Business Administration (MBA).

Ponadto ukończyła szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu księgowości, finansów, prawa zamówień publicznych, realizacji i rozliczania projektów unijnych.

W latach 2018 – 2020 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Orlen Administracja Sp. z o.o., gdzie zarządzała całokształtem polityki finansowej oraz sprawozdawczością finansową jak również nadzorowała projekty inwestycyjne.

Od 2020 roku zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Spółce należącej do Grupy Kapitałowej LOTOS – LOTOS Petrobalitc S.A. tym samym odpowiadając za nadzór i koordynację między innymi obszarów z zakresu kontrolingu i sprawozdawczości, rozliczeń, raportowania oraz kontraktacji.

W lutym 2021 roku została powołana przez Radę Nadzorczą LOTOS Oil Sp. z o.o. do Zarządu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, gdzie odpowiada za finanse, obszar zakupowy oraz procesy inwestycyjne.

Zawodowo przez wiele lat związana z administracją publiczną, w tym z krakowskimi uczelniami wyższymi, gdzie była odpowiedzialna między innymi za zarządzanie, sekcję zakupową i przetargi.