Pozostałe oleje silnikowe

KOMOTOL QUATRO NP 15W-40

Wielosezonowy olej silnikowy KOMOTOL QUATRO NP 15W-40  przeznaczony do smarowania obciążonych silników zasilanych gazem ziemnym i innymi podobnymi paliwami. Zawiera selektywnie rafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikowo i hydrorafinowane destylaty olejowe uzyskiwane z ropy naftowej oraz pakiet dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, poprawiającym własności myjąco-dyspergujące, własności smarne i lepkościowo-temperaturowe. Zapewnia dobre smarowanie średnio i wysokoobrotowych, czterosuwowych silników zasilanych gazem agregatów i maszyn.

KOMOTOL QUATRO NP 15W-40 - image

Dostępne opakowania:

Zastosowanie

  • przeznaczony do smarowania silników maszyn zasilanych sprężonym gazem ziemnym,
  • stworzony jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie smarowania silników agregatów roboczych zasilanych  sprężonym gazem ziemnym i podobnymi paliwami a w szczególności silników: 84HG/G, 133R6TC/G, 102Hi2/G zespołów prądotwórczych PZL Wola,
  • odpowiedni do innych silników napędzanych paliwami gazowymi w tym: gazem wysypiskowym, biogazem - gnilnym cechującymi się dużą zawartością siarkowodoru i innych agresywnych składników gazowych, gazem LPG.

Gwarantuje

  • zmniejszenie zużycie elementów silnika,
  • łatwy rozruch w niskich temperaturach,
  • zmniejszenie ilości dolewek eksploatacyjnych,
  • spełnienie wymogów co do emisji szkodliwych składników spalin.

Pobierz:

PDS SDS