Środki smarne dla przemysłu

OLEJ HYDRAULICZNY L-HV

Olej hydrauliczny przeznaczony do smarowania układów napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszyn budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających. Charakteryzuje się wysokim poziomem własności przeciwzużyciowych, równorzędnych z olejami rodzaju L-HM oraz szczególnie niską zależnością lepkości oleju od temperatury (posiada polepszone własności lepkościowo- temperaturowe). Posiada dospuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosownania w podziemnych zakładach górniczych.

OLEJ HYDRAULICZNY L-HV - image

Dostępne opakowania:

Gwarantuje

  • ochronę powierzchni smarowanych elementów
  • wysokie własności przeciwpienne
  • dobre wydzielanie powietrza
  • bardzo dobre własności deemulgujące
  • stabilnośc hydrolityczną
  • wysoką filtrowalność
  • utrzymanie czystości układów smarowania
  • bardzo dobre własności lepkościowo- temperaturowe
  • odporność na ścinanie
  • zabezpieczenie przed zużyciem i wydłużenie trwałości części układów smarowanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

Olej hydrauliczny L-HV

32

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

32

Wskaźnik lepkości, min

148

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-42

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

216

 

 

Olej hydrauliczny L-HV

46

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

46

Wskaźnik lepkości, min

143

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-39

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

224

 

 

Olej hydrauliczny L-HV

68

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

68

Wskaźnik lepkości, min

124

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-30

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

244

 

 

Olej hydrauliczny L-HV

100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

100

Wskaźnik lepkości, min

126

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-30

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

264