Środki smarne dla przemysłu

HYDROMIL SUPER ARCTIC L-HV 15,22

Oleje hydrauliczne Hydromil Super Arctic L-HV 15, 22 stosuje się w wysokoobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego pracujących w skrajnie niskich temperaturach. Oleje Hydromil Super Arctic L-HV 15, 22 produkowane są ze specjalnych modyfikowanych, głębokorafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje zawierają odpowiednio dobrany zestaw bezpopiołowych dodatków uszlachetniających (bezcynkowe) o działaniu lepkościowo temperaturowym, przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym. Oleje Hydromil Super Arctic L-HV 15, 22 są idealne w zastosowaniu w maszynach i w urządzeniach eksploatowanych w temperaturach poniżej -45°C, gdy konieczne jest uruchomianie maszyny przy zimnym starcie oleju. Ekstremalnie wysokie wskaźniki lepkości olejów zapewniają poprawność eksploatacji olejów dla następujących przedziałów temperatur pracy olejów: – Hydromil Super Arctic L-HV 15 – dla zakresu od -50°C do 50°C, – Hydromil Super Arctic L-HV 22 – dla zakresu od -45°C do 60°C, we wszystkich typach układów hydraulicznych i obiegowych, gdzie bardzo wysoki wskaźnik lepkości i niskotemperaturowe własności są wymagane jako krytyczne

HYDROMIL SUPER ARCTIC L-HV 15,22 - image

Dostępne opakowania:

860kg

Gwarantuje

 • optymalną ochronę powierzchnię smarowanych elementów
 • wysokie własności przeciwpienne
 • bardzo dobre wydzielanie powietrza
 • bardzo dobre własności deemulgujące
 • stabilność hydrolityczną
 • niską zależność lepkości od temperatury pracy
 • odporność na ścinanie lepkości podczas pracy
 • wysoką filtrowalność
 • wysoką odporność na generowanie szlamów eksploatacyjnych,
 • czystość układów smarowania
 • zabezpieczenie przed zużyciem i wydłuża trwałość części układów smarowanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

 Hydromil Super Arctic L-HV

15

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

15

Wskaźnik lepkości, min

350

Zdolność do wydzielania powietrza w 50ºC

<5

Temperatura płynięcia, max (ºC)

<-55

Własności demulgujące, min

12

 

 

 Hydromil Super Arctic L-HV

22

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

22

Wskaźnik lepkości, min

340

Zdolność do wydzielania powietrza w 50°C

<5

Temperatura płynięcia, max (ºC)

<-51

Własności demulgujące, min

12