Środki smarne dla przemysłu

OLEJ MASZYNOWY ŁMS

Olej maszynowy ŁMS przeznaczony jest przede wszystkim do smarowania łożysk typu Morgoila (łożyska, tarcia płynnego) pracujących w dużych agregatach hutniczych w procesie walcowania blach, układów obiegowych wymagających wysokolepkich, nieemulgujących olejów maszynowych, przekłądni mechanicznych oraz innych wysilonych układów wymagających oleju o wysokiej smarności. Własności oleju zapewniają wysokie spełnienie wymagań smarowania łożysk układów walcowniczych itp.

OLEJ MASZYNOWY ŁMS - image

Dostępne opakowania:

Zastosowanie

Oleje ŁMS stosuje się w układach przemysłowych, w których jest wymagane użycie oleju maszynowego o zwiększonej wytrzymałości smarnej, o podwyższonych lepkościach, nieemulgującego. Własności oleju zapewniają wysokie spełnienie wymagań smarowania łożysk układów walcowniczych itp.

Gwarantuje

  • optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów
  • wysokie własności przeciwpienne
  • bardzo dobre własności deemulgujące
  • stabilność hydrolityczną
  • zabezpieczenie przed zużyciem i wysłużenie trwałości części układów smarowanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

Pobierz:

PDS SDS

 MASZYNOWY ŁMS

60

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

100

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-9

Temperatura zapłonu nie niższa niż (ºC)

250

 

 

 MASZYNOWY ŁMS

80

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

150

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-9

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

260

 

 

 MASZYNOWY ŁMS

120

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

220

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-6

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

270

 

 

 MASZYNOWY ŁMS

170

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

320

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-6

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

270

 

 

 MASZYNOWY ŁMS

240

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

460

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-6

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

270

 

 

 MASZYNOWY ŁMS

280

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt)

550

Wskaźnik lepkości, min

95

Temperatura płynięcia, max (ºC)

-6

Temperatura zapłonu COC, min (ºC)

270