Środki smarne dla przemysłu

OLEJ OSIOWY U

Olej osiowy otrzymywany z odpowiednio dobranych rafinowanych olejów mineralnych. W zależności od lepkości kinematycznej i temperatury krzepnięcia wytwarza się dwa rodzaje olejów osiowych: L oraz U. Oleje osiowe stosowane są głównie do smarowania łożysk ślizgowych parowozów, wagonów kolejowych i tramwajowych.

OLEJ OSIOWY U - image

Dostępne opakowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

Pobierz:

PDS SDS
   
Olej OSIOWY  U
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) 74
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 240
Temperatura płynięcia, max (ºC) -30