Środki smarne dla przemysłu

Olej do różnych celów H-1

Koncertat emulgujący H-1 służy do sporządzania trudnopalnych emulsji dla hydrauliki siłowej oraz do sporządzania specjalnych cieczy chłodzących silniki stacjonarne i kolejowe. Stosuje się go w postaci emulsji wodno-olejowej o stężeniu 2% sporządzonej z użyciem wody o twardości nie wyższej niż 10°n.

Specyfikacje, klasyfikacje:

ISO L-HFA

Olej do różnych celów H-1 - image

Dostępne opakowania:

Gwarantuje

  • ochronę elementów hydrauliki przy kontakcie z wodą zasoloną
  • bardzo dobre własności chłodzące w ukłądach chłodzenia dużych silników stacjonarnych i w kolejnictwie
  • wytwarzanie stabilnych, trwałych emulsji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) 35
pH (emulsja 0,5%) 8,7
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 178
Badanie własności przeciwkorozyjnych na płytkach ze stali w temp. 60ºC / 24h wytrzymuje
Temperatura płynięcia -10
Stabilność mikroemulsji, 70°C/24h z dodatkiem 2,5% płynu korodującego  (emulsja 2%) wytrzymuje