Środki smarne dla przemysłu

HYDROMIL SUPER POLAR L-HV 15-32

Oleje hydrauliczne Hydromil Super Polar  L-HV 15-32 stosuje się w wysoko obciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego pracujących w bardzo  niskich temperaturach. Oleje Hydromil Super Polar L-HV 15-32 produkowane są ze specjalnych molekularnie modyfikowanych, głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje zawierają odpowiednio dobrany zestaw bezpopiołowych dodatków uszlachetniających (bezcynkowe)  o działaniu lepkościowo-temperaturowym, przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym i antypiennym.

HYDROMIL SUPER POLAR L-HV 15-32 - image

Dostępne opakowania:

Gwarantuje

 • optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów,
 • wysokie własności przeciwpienne,
 • bardzo dobre wydzielanie powietrza,
 • bardzo dobre własności deemulgujące,
 • bardzo wysoką stabilność hydrolityczną,
 • super niską zależność lepkości od temperatury pracy,
 • odporność na ścinanie lepkości podczas pracy,
 • wysoką filtrowalność,
 • wysoką odporność na generowanie szlamów eksploatacyjnych,
 • bardzo wysokie utrzymane czystości układów smarowania,
 • zabezpieczenie przed zużyciem i długa trwałość części układów smarowanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozwiń Rozwiń Zwiń Zwiń

Pobierz:

PDS

Lp.

 

Wymagania

 

Metody badań

 

Jednostka

Wartość

Hydromil Super Polar L-HV 15

Hydromil Super Polar L-HV 22

Hydromil Super Polar L-HV 32

1.

Lepkość kinematyczna:

-  w  400C,

-  w -200C,

-  w -300C,

-  w -350C

ASTM

D-445

mm2/s

 

15,0

350

 

2000

 

22,0

700

2000

 

32,0

1000

2000

2.

Temperatura płynięcia

ASTM D-5950

0C

-48

-45

-42

3.

Zdolność do wydzielania powietrza w 500C

PN-85/C04055

min

5

5

5

4.

Własności demulgujące

PN-86/C-04065

ASTM D1401

min

12

12

12

5.

Wskaźnik lepkości

ASTM D-2270

 

200

200

200

6.

Odporność na pienienie :

-       skłonność/trwałość:

w temperaturze 24ºC,

w temperaturze 93ºC,

w temp. 25ºC po 93ºC,

 

PN-85/C-04055,

ASTM D-892

 

 

ml

 

 

<100/0

<100/0

<100/0

 

 

<100/0

<100/0

<100/0

 

 

<100/0

<100/0

<100/0