Środki smarne dla przemysłu

TRANSMIL EXTRA XSP

Oleje przekładniowe Transmil Extra XSP  są najwyższej jakości mineralnymi olejami przemysłowymi. Olej  zaprojektowano w celu zapewnienia maksymalnej ochrony mechanizmu przekładni nawet w ekstremalnie trudnych warunkach smarowania olejowego. Oleje Transmil Extra XSP  wytwarzane są z wysokiej jakości głębokorafinowanych, modyfikowanych  wodorem baz olejowych przy udziale specjalnych dodatków bezpopiołowych poprawiających własności: smarne, przeciwpienne, deemulgujące, przeciwdziałających micropittingowi oraz zapewniających neutralność oleju i kompatybilność oleju z materiałami uszczelnień przekładni. Dzięki specjalnej formulacji olejów bazowych i zestawów dodatków oleje Transmil Extra XSP  zapewniają w porównaniu z klasycznymi olejami  przekładniowymi wykazują wyższą odporność na obciążenia termiczne, skutecznie  ochronią przed korozją, nie wpływają negatywnie  na sprawność filtrów oczyszczania, nawet w wilgotnych warunkach. Oleje te  są kompatybilne z metalami konstrukcyjnymi stalowymi jak i innymi stopami różnych metali.

Specyfikacje, klasyfikacje:

<p>- ISO VG 150-1000</p> <p>- ISO- L-CKD,</p> <p>- DIN 51517-3 (2008/11)</p> - AGMA 9005-D94

Spełnia wymagania:

Lp.

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

150

220

320

1.

lepkość kinematyczna w 400C

ASTM D-445

mm2/s

153,5

224,7

322,0

2.

lepkość kinematyczna w 1000C

ASTM D-445

mm2/s

14,7

18,9

23,7

3.

temperatura płynięcia

ASTM D-5950

0C

-27

-27

-24

4.

temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

0C

244

260

254

5.

Własności demulgujące

PN-86/C-04065

min

10

10

10

6.

wskaźnik lepkości

ASTM D-2270

 

94

94

93

7.

Test FZG,

A/16.6/90,

A/8.3/90

DIN51354,

ISO14635

 

 

 

>12

>12

 

>12

>12

 

>12

>12

 

Lp.

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

460

680

1000

1.

lepkość   kinematyczna w 400C

ASTM   D-445

mm2/s

453,1

646,3

991,9

2.

lepkość   kinematyczna w 1000C

ASTM   D-445

mm2/s

29,56

38,43

54,18

3.

temperatura   płynięcia

ASTM   D-5950

0C

-21

-18

-18

4.

temperatura   zapłonu

PN-EN   ISO 2592

0C

256

260

260

5.

Własności demulgujące

PN-86/C-04065

min

10

10

10

6.

wskaźnik   lepkości

ASTM   D-2270

 

93

97

100

7.

Test   FZG,

A/16.6/90,

A/8.3/90

DIN51354,

ISO14635

 

 

 

>12

>12

 

>12

>12

 

>12

>12

 

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulegać zmianie.

TRANSMIL EXTRA XSP - image

Dostępne opakowania:

Luz 180 kg 26 kg

Zastosowanie

Oleje Transmil Extra XSP są wytwarzane w klasach lepkości 150-1000 i są zalecane dla zamkniętych przemysłowych napędów zębatych, w tym:  stalowych przekładni czołowych i kół zębatych,  przekładni stożkowych-kątowych, planetarnych, śrubowych i motoreduktorów. Szczególnie zalecane jest ich stosowanie w mechanizmach podatnych na micropitting, można je także stosować w przekładniach pracujących w warunkach powodujących wysoki stopień korozji

Zalecenia eksploatacyjne:

Oleje Transmil Extra XSP 150-1000 stosuje się w przekładniach przemysłowych: stożkowych, kątowych, czołowych, planetarnych, ślimakowych, motoreduktorach, w których jest wymagane użycie oleju o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie, przy zapewnieniu ochrony przed micropittingiem. Z uwagi na dobrą stabilność termooksydacyjnej zapewniają długie interwały pracy  w wyższych temperaturach (nawet do 120C) w  nowoczesnych przekładniach przemysłowych, oraz wszędzie tam  gdzie pożądana jest wydłużona żywotność oleju.

Typowe zastosowania to:

•           Skrzynie przekładniowe pras w przetwórstwie  tworzyw sztucznych, gumy, kauczuku.

•           Układy  przekładniowe stosowane w przemyśle papierniczym, stalowym, naftowym, wydobywczym, tekstylnym, drzewnym i betonowym.

 

Własności oleju zapewniają wysokie spełnienie wymagań eksploatacji w przekładniach głównych, skrzynkach przekładniowych gdzie wymagane są oleje najwyższej  jakości.

 

Gwarantuje

Doskonała ochrona przed micropittingiem oraz wysokie własności przeciwzużyciowe:

  • Przedłużona żywotność przekładni i łożysk w zamkniętych napędach zębatych działających w warunkach ekstremalnego obciążenia, zmiennych prędkości i temperatury,
  • optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów,
  • wysokie własności przeciwpienne,
  • bardzo dobre własności deemulgujące,
  • stabilność hydrolityczną,
  • zabezpieczenie przed zużyciem i długa trwałość części układów smarowanych.

Bardzo dobra odporność na termooksydację i degradację w wysokich temperaturach:

  • Wydłużone interwały pracy  oleju i zmniejszenie uciążliwości, kosztów wymiany.

     Bardzo dobra odporność na rdzę i korozję oraz na emulgowanie:

  • Równe, bezproblemowe działanie w wysokich temperaturach lub w warunkach dostępu wody
  • Doskonała kompatybilność z metalami miękkimi i kolorowymi.

Zapobiega zatykaniu filtrów, nawet w środowisku wilgotnym:

  • Mniej wymian filtrów i obniżone koszty utrzymania

Pobierz:

PDS