logo

LOTOS Oil Sp. z o.o. to firma innowacyjna, producent i dystrybutor nowoczesnych środków smarowych oraz dostawca usługi serwisu olejowego, która sprawnie wykorzystuje narzędzia komunikacji z Klientem i skutecznie poprawia efektywność procesów biznesowych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o środowisko naturalne i spełnieniu wymagań prawnych.

Informacja o strategii podatkowej 2021
Oświadczenie LOTOS Oil Sp. z o.o. za 2021 r. dot. rzeczywistego właściciela
Polityka ZSZ
Informacja o strategii podatkowej