logo

LOTOS Oil Sp. z o.o. to firma innowacyjna, producent i dystrybutor nowoczesnych środków smarowych oraz dostawca usługi serwisu olejowego, która sprawnie wykorzystuje narzędzia komunikacji z Klientem i skutecznie poprawia efektywność procesów biznesowych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, dbałości o środowisko naturalne i spełnieniu wymagań prawnych.

Polityka ZSZ
Informacja o strategii podatkowej