logo

Smary

SMAR CSW

SMAR CSW

Smar przeznaczony do smarowania łożysk klatek walcowniczych i ślizgowych w urządzeniach pomocniczych. Stosowany do smarowania elementów silnie...

Zobacz więcej

SMAR LITOWY ŁT

SMAR LITOWY ŁT

Smar litowy skomponowany na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego, mydeł litowych kwasów tłuszczowych oraz dodatków uszlachetniających....

Zobacz więcej

SMAR STP

SMAR STP

Wapniowy smar plastyczny zawierający  wysokorafinowany olej mineralny oraz dodatki uszlachetniające. Zapewnia prawidłowe smarowanie i ochronę przy...

Zobacz więcej

SMAR GOI 54P

SMAR GOI 54P

Smar ochronny w skład którego wchodzi wysokorafinowany olej mineralny, zagęszczacz węglowodorowy oraz dodatek antykorozyjny. Przeznaczony...

Zobacz więcej

SMAR WIKSON EP 100

SMAR WIKSON EP 100

Półpłynny smar do przekładni wysokoobciążonych wytwarzany w oparciu o wysokorafinowany olej mineralny, wiskozator, dodatki o działaniu...

Zobacz więcej

SMAR SŁG 4B

SMAR SŁG 4B

Smar do gorących łożysk ślizgowych SŁG-4B wytwarzany z udziałem wysoko rafinowanego oleju bazowego i mydła dodowego wysokocząsteczkowych kwasów...

Zobacz więcej

SMAR GERAX KU-00

SMAR GERAX KU-00

Smar półpłynny jest produkowany z głęboko rafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Smar w swym składzie zawiera...

Zobacz więcej

SMAR LITOCAL R

SMAR LITOCAL R

Biodegradowalny smar litowo-wapniowy zawierający olej roślinny oraz pakiet dodatków zapewniający wysoką odporność na utlenianie, ochronę przed...

Zobacz więcej

SMAR CENTRACAL

SMAR CENTRACAL

Smar sporządzony na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego, mydeł litowych wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych oraz dodatków...

Zobacz więcej

SMAR KZE

SMAR KZE

Półpłynny smar otrzymywany z wysokorafinowanego oleju mineralnego, asfaltu przemysłowego oraz dodatku typu EP podwyższającego wytrzymałość filmu...

Zobacz więcej

SMAR UNILIT ŁT4 EP

SMAR UNILIT ŁT4 EP

Smar litowy zawierający wysokorafinowany olej mineralny oraz pakiety dodatków  zapewniających wysoką odporność oksydacyjną oraz doskonałe...

Zobacz więcej

SMAR SULFOCAL GOLD

SMAR SULFOCAL GOLD

Smary  Sulfocal Gold serii 350  zawierają  wysokiej jakości oleje mineralne, kompleksowe mydła na bazie sulfonianu wapnia oraz 5% dwusiarczku...

Zobacz więcej

SMAR MONILIT EP

SMAR MONILIT EP

Smary litowe przeznaczone do silnie obciążonych węzłów tarcia, łożysk i przegubów homokinetycznych,  pracujących w warunkach wysokiej wibracji i...

Zobacz więcej

SMAR TYTALIT GOLD

SMAR TYTALIT GOLD

Smary Tytalit Gold zawierają mieszaninę syntetycznych olejów zagęszczonych kompleksowym mydłem litowym, pakiet dodatków uszlachetniających oraz...

Zobacz więcej

SMAR KOLINSTAL

SMAR KOLINSTAL

Smar Kolinstal przeznaczony do konserwacji lin stalowych np. lin do koparek, dźwigów oraz innych lin przemysłowych podczas ich produkcji i...

Zobacz więcej

SMAR KZ

SMAR KZ

Półpłynny smar do przekładni zębatych zawierający wysokorafinowany olej mineralny, asfalt przemysłowy, kalafonię balsamiczną oraz rozpuszczalnik...

Zobacz więcej

SMAR AUREN

SMAR AUREN

Smar bentonitowy zawierający olej mineralny wysokiej lepkości oraz miedź. Przeznaczony do zestyków elektrycznych małych mocy, łożysk  oraz...

Zobacz więcej

SMAR MASZYNOWY

SMAR MASZYNOWY

Smar plastyczny zawierający wysokorafinowany olej mineralny, mydła wapniowe wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych oraz dodatki uszlachetniające....

Zobacz więcej

SMAR KALTON EP

SMAR KALTON EP

Przeznaczony do smarowania łożysk tłocznych, elementów silnie obciążonych, szczególnie pracujących w warunkach obciążeń udarowych, np. w walcarkach...

Zobacz więcej

SMAR GRAFITOWANY

SMAR GRAFITOWANY

Smar wapniowy zawierający grafit koloidalny przeznaczony do smarowania piór resorów, gwintów śrub, łańcuchów, otwartych przekładni zębatych,...

Zobacz więcej

SMAR PWR

SMAR PWR

Smar do połączeń gwintowych przewodów wiertniczych PWR w skład którego wchodzi wysokorafinowany olej mineralny, mydło wapniowe oraz pył cynku. Smar...

Zobacz więcej

SMAR LITOWY EP

SMAR LITOWY EP

Smar litowy zawierający pakiet dodatków zapewniający wysoką odporność oksydacyjną oraz doskonałe własności smarne i przeciwzużyciowe. Przeznaczony...

Zobacz więcej

SMAR MONILIT EP 23

SMAR MONILIT EP 23

Smar plastyczny zalecany szczególnie tam, gdzie występuje częsta zmiana kierunku ruchu lub połączenie małych prędkości i wyskokich obciążeń, w tym...

Zobacz więcej

SMAR TYTALIT AV-395

SMAR TYTALIT AV-395

Najwyższej jakości wielofunkcyjny smar lotniczy - produkowany jest w oparciu o mieszaninę syntetycznych olejów zagęszczonych kompleksowym mydłem...

Zobacz więcej

SMAR ALITEN OG

SMAR ALITEN OG

Kompleksowy smar glinowy zawierający grafit koloidalny. Przeznaczony do smarowania otwartych przekładni zębatych i innych podobnych napędów, w tym...

Zobacz więcej

SMAR ROTAR

SMAR ROTAR

Smar przeznaczony do uszczelniania połączeń gwintowych, rur okładzinowych i przewodów wiertniczych w warunkach wysokich ciśnień oraz w...

Zobacz więcej

SMAR BENTOMOS 23

SMAR BENTOMOS 23

Smar bentonitowy przeznaczony do smarowania łożysk toczonych i ślizgowych oraz innych węzłów tarcia w zakresie górnych temperatur stosowalności,...

Zobacz więcej

SMAR BENTOR 2

SMAR BENTOR 2

Smar otrzymywany przez zagęszczenie wysokorafinowanego oleju mineralnego bentonitem. Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz...

Zobacz więcej

SMAR G-421 EP

SMAR G-421 EP

Nowoczesny, kompleksowy smar litowy produkowany z hydrorafinowanych olejów o podwyższonej lepkości oraz odpowiednio dobranych zestawów dodatków...

Zobacz więcej