logo

OLEJ OSIOWY U

OLEJ OSIOWY U

Olej osiowy otrzymywany z odpowiednio dobranych rafinowanych olejów mineralnych. W zależności od lepkości kinematycznej i temperatury krzepnięcia wytwarza się dwa rodzaje olejów osiowych: L oraz U. Oleje osiowe stosowane są głównie do smarowania łożysk ślizgowych parowozów, wagonów kolejowych i tramwajowych.

   
Olej OSIOWY  U
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) 74
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 240
Temperatura płynięcia, max (ºC) -30