logo

THERMIL P 32

THERMIL P 32

Olej grzewczy produkowany na bazie głęboko rafinowanych olejów naftenowych, wzbogaconych odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających. Stosowany jako nośnik ciepła, zalecany do zamkniętych , bezciśnieniowych systemów grzewczych z cyrkulacją oleju w fazie ciekłej przy maksymalnych temperaturach objętościowych do 320 °C i przy maksymalnej temperaturze warstwowej do 340 °C.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • ułatwienie rozruchu instalacji
  • wysoką sprawność cyrkulacji oleju
  • długi okres eksploatacji bez powstawania osadów lub wzrostu lepkości
 Olej grzewczy THERMIL P  32
Lepkość kinematyczna w temp. 40 ºC (mm2/s) 32
Temperatura zapłonu, (°C) 170
Zawartość wody 0,03
Temperatura płynięcia, (°C)  -36