logo

KOMOTOL EXTRA

KOMOTOL EXTRA

Olej silnikowy przeznaczony jest do sporządzania mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym pracujących na paliwie gazowym (np. gaz ziemny). Zalecany jest do smarowania silników i sprężarek gazowych stacjonarnych zasilanych sprężonym gazem ziemnym szczególnie zalecany do zespołów sprężarek gazowych konstrukcji Copper Bessemer typu GMVH i rosyjskich typu BMER.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • zmniejszenie zużycia elementów silnika
  • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
  • zapobieganie zakleszczeniu się pierścieni tłokowych

Lp.

Wymaganie

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

Komotol 40 Extra

1.

Lepkość   kinematyczna               w 100 0C

ASTM D 445, PN-EN ISO 3104

mm2/s

12,5-16,3

2.

Lepkość   kinematyczna               w 400C

ASTM D 445, PN-EN ISO 3104

mm2/s

120-175

3.

Temperatura   płynięcia, nie wyżej niż

ASTM   D 97, PN-83/C-04117

0C

-   10

4.

Temperatura   zapłonu, nie mniej niż

ASTM D 92, PN-EN ISO 2592

0C

220

5.

Liczba   zasadowa

ASTM   D 2896, PN-76/C-04163

mg   KOH/g

2-2,8

6.

Wskaźnik   lepkości, min.

ASTM   D 2270, PN-79/C-04013

 

95

7.

Zawartość                              popiołu siarczanowego, max.

ASTM   D 874, PN-82/C-04077

%   m/m

0,13

8.

Wygląd   zewnętrzny

 

 

ciecz   klarowna

9.

Test   na pienienie

(Tendencja   /Stabilność):

Sekw.   I   

Sekw.   II  

Sekw.   III

 

ASTM   D 892, PN-85/C-04055

 

 

(ml/ml)

(ml/ml)

(ml/ml)

 

 

50/10

100/10

50/10