logo

KOMOTOL QUATRO NP

KOMOTOL QUATRO NP

Wielosezonowy olej silnikowy stworzony jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie smarowania silników agregatów roboczych zasilanych sprężonym gazem ziemnym i podobnymi paliwami a w szczególności silników: 84HG/G, 133R6TC/G, 102Hi2/G zespołów prądotwórczych PZL Wola. Odpowiedni do innych silników napędzanych paliwami gazowymi w tym: gazem wysypiskowym, biogazem- gnilnym cechującymi się dużą zawartością siarkowodoru i innych agresywnych składników gazowych oraz gazem LPG.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • zmniejszenie użycia elementów silnika
  • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
  • zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych
  • łatwy rozruch w niskich temperaturach
  • zmniejszoną ilość dolewek eksploatacyjnych
  • spełnienie wymogów dotyczących emisji szkodliwych składników spalin
Klasa lepkości 15W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 14,7
Wskaźnik lepkości, min 134
Temperatura płynięcia, max (ºC) -30
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 220
TBN, min (mg KOH/g) 5.3