logo

AGROL BOX 26

AGROL BOX 26

Olej AGROL BOX 26 jest mineralnym hydraulicznym olejem  specjalnym przeznaczonym do smarowania hydromechanicznych skrzyń biegów, mechanizmów wspomagających, układów napędu i sterowania hydraulicznego w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych i rolniczych gdzie jakość i lepkość oleju odpowiada zaleceniom producenta

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO: VG 46

Zastosowanie

Do stosowania w układach hydraulicznych zalecamy stosowanie również innych produktów LOTOS Oil: Hydromil Super L-HV 68, Oleje hydrauliczne L-HV 32; 46; 68; 100, Oleje hydrauliczne L-HM 32; 46; 68; 100; 150.

Gwarantuje

  • polepszone własności lepkościowo- temperaturowe
  • optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów
  • wysokie własności przeciwpienne
  • dobre wydzielanie powietrza
  • czystość układów smarowania
  • zabezpieczenie przed zużyciem i wydłuża trwałość części układów smarowanych
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) 41,4-50,6
Wskaźnik lepkości, nie niżej 150
Temperatura płynięcia, nie wyżej niż (ºC) -27
Temperatura zapłonu, nie niżej niż (ºC) 190