logo

AGROL OLEJ DO PIŁ

AGROL OLEJ DO PIŁ

AGROL OLEJ DO PIŁ  jest mineralnym  olejem przeznaczonym do smarowania i konserwacji łańcuchów pił mechanicznych oraz prowadnic pilarek stosowanych w gospodarce leśnej, ogrodnictwie, i gospodarstwie domowym. Możliwy do smarowania innych układów tnących i łańcuchów transportowych oraz maszyn wykorzystywanych przy wyrębie lasów.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO VG 80

Zastosowanie

Gwarantuje

  • właściwą charakterystykę temperaturową
  • korzystne włsaności smarne - również w niskich temperaturach
  • utrzymanie czystości układów smarowania
  • zabezpieczenie przed zużyciem i wydłuża trawałość części układów smarowanych
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt), nie niższa niż  80
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż (ºC) -25
Temperatura zapłonu COC, nie niższa niż (ºC) 220
Gęstość w temp. 15ºC 0,880