logo

Marinol RG Seria MCL

Marinol RG Seria MCL

Oleje silnikowe żeglugowe  Marinol RG 650, 2550, 4050, 7050, 10050 i 14050 są produkowane na bazie głęboko rafinowanych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo i hydrorafinowanych destylatów olejowych uzyskiwanych z ropy naftowej.

Zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu zobojetniajaco-dyspergującym,  przeciwrdzewnym, przeciwkorozyjnym oraz przeciwzużyciowym. Oleje Marinol RG Seria MCL przeznaczone są do smarowania cylindrowego okrętowych silników wodzikowych napędu głównego.

W zależności od rodzaju produktu mogą pracować od paliw zgodnych z wymaganiami IMO 2020 o zawartości siarki poniżej 0,1% poprzez paliwo o podwyższonej zawartości siarki aż do paliw ciężkich o dużej zawartości siarki. Oleje Marinol RG 650, 2550, 4050, 7050, 10050 i 14050 są olejami typu MCL (Marine Cylinder Lubricant).

SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • Pielstick
 • MAN- B&W
 • MAN Augsburg
 • New Sulzer Diesel (6RTA72DU)
 • WinGD

Zastosowanie

 •  do smarowania cylindrowego okrętowych silników wodzikowych napędu głównego

Gwarantuje

 • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego silników
 • doskonałą czystość silnika i ochronę przed korozją
 • zapobieganie powstawaniu osadów  i nagarów zmniejszając zużycie silnika
 • minimalizację ilości wytwarzanych osadów nisko i wysokotemperaturowych podczas eksploatacji w silniku
 • neutralizacje kwaśnych produktów  spalania paliwa

Wymagania

Metody badań

Jednostka

650

2550

4050

7050

10050

14050

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

18

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-18

-18

-27

-27

-27

-24

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

270

250

250

250

250

250

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

6,5

25

40

70

100

140

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

94

99

99

99

99

100

Działanie korodujące Cu, 100°C/24h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

1

1

1

1

1

PDS