logo

Marinol RG Seria 40

Marinol RG Seria 40

Oleje silnikowe żeglugowe przeznaczone do smarowania okrętowych silników bezwodnikowych, pracujących na paliwie ciężkim. Oleje Marinol RG 4030 i 4040 zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu myjąco - dyspergującym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, przeciwrdzewnym oraz przeciwzużyciowym.
Oleje Marinol RG 4030 i 4040 są olejami typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) spełniającymi wymagania API CF w zastosowaniu do olejów okrętowych.

SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • Pielstick
 • MAN - B&W
 • MAN Augsburg
 • New Sulzer Diesel
 • Wartsila

Zastosowanie

Gwarantuje

 • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego jak i korbowodowego silników
 • doskonałą czystość silnika i ochronę przed korozją
 • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów zmniejszając zużycie silnika
 • dobre odprowadzanie ciepła
 • mnimalizację ilości wytwarzanych osadów nisko i wysokotemperaturowych podczas eksploatacji w silniku
 • neutralizacje kwaśnych produktów spalania paliwa
 • doskonałą ochronę przed zużyciem smarowanych powierzchni, szczególnie dobrze zabezpieczają przed scuffingiem
 • zmniejszenie ilości dolewek eksploatacyjnych

Wymagania

Metody badań

Jednostka

4030

4040

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

11,7

14,5

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-15

-12

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

250

255

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

40

40

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

99

100

Działanie korodujące Cu, 100°C/24h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

1

PDS