logo

Marinol RG Seria 30

Marinol RG Seria 30

Oleje silnikowe żeglugowe przeznaczone do smarowania okrętowych silników bezwodnikowych, pracujących na paliwie ciężkim. Oleje Marinol RG 3030 i 3040 zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu myjąco - dyspergującym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, przeciwrdzewnym oraz przeciwzużyciowym.
Oleje Marinol RG 3030 i 3040 są olejami typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) spełniającymi wymagania API CF w zastosowaniu do olejów okrętowych.

SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • Pielstick (16PC2.5V)
 • MAN- B&W (ALPHA6S28L)
 • MAN Augsburg (16V40/45)
 • New Sulzer Diesel
 • Wartsila (VASA:6R32; 16V32)

Zastosowanie

Gwarantuje

 • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego jak i korbowodowego silników
 • doskonałą czystość silnika i ochronę przed korozją
 • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów zmniejszając zużycie silnika
 • dobre odprowadzanie ciepła
 • minimalizację ilości wytwarzanych osadów nisko i wysokotemperaturowych podczas eksploatacji w silniku
 • neutralizację kwaśnych produktów spalania paliwa
 • doskonałą ochronę przed zużyciem smarowanych powierzchni, szczególnie bardzo dobrze zabezpieczają przed scuffingiem
 • zmniejszoną ilosć dolewek eksploatacyjnych

Wymagania

Metody badań

Jednostka

3030

3040

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

11,5

14,2

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-15

-15

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

250

255

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

30

30

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

99

99

Działanie korodujące Cu, 100°C/24h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

1

PDS