logo

Marinol RG Seria 20

Marinol RG Seria 20

Oleje Marinol RG 2030 i 2040 są przeznaczone do smarowania okrętowych silników bezwodnikowych, pracujących na paliwie o zawartości siarki do około 2%.

Olej Marinol RG 2050 przeznaczony jest do smarowania cylindrów silników wodzikowych w czasie docierania oraz w warunkach eksploatacyjnych przy spalaniu paliw niskosiarkowych.

Oleje żeglugowe Marinol RG 2030, 2040 i 2050 zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu myjąco - dyspergującym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, przeciwrdzewnym oraz przeciwzużyciowym.

Oleje Marinol RG 2030, 2040 i 2050 są olejami typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) spełniającymi wymagania API CF w zastosowaniu do olejów okrętowych.

SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • Pielstick
 • MAN- B&W
 • MAN Augsburg
 • New Sulzer Diesel
 • Wartsila

Zastosowanie

Gwarantuje

 • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego jak i karbowodowego silników
 • doskonałą czystość silnika i ochronę przed korozją
 • zapobieganie przed powstawaniem osadów i nagarów zmniejszając zużycie silnika
 • dobre odprowadzanie ciepła
 • minimalizację ilości wytwarzanych osadów nisko i wysokotemperaturowych podczas eksploatacji w silniku
 • neutralizację kwaśnych produktów spalania paliwa
 • doskonałą ochronę przed zużyciem smarowanych powierzchni, szczególnie bardzo dobrze zabezpieczają przed scuffingiem
 • zmniejszenie ilości dolewek eksploatacyjnych

Wymagania

Metody badań

Jednostka

2030

2040

2050

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

11,5

14,5

22

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-15

-15

-12

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

250

255

255

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

20

20

20

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

99

99

99

Działanie korodujące Cu, 100°C/24h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

1

1

PDS