logo

Marinol RG Seria 15

Marinol RG Seria 15

Oleje silnikowe żeglugowe przeznaczone do smarowania okrętowych silników bezwodnikowych, pracujących na paliwie lekkim. Oleje Marinol RG 1530 i 1540 zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu myjąco - dyspergującym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, przeciwrdzewnym oraz przeciwzużyciowym.
Oleje Marinol RG 1530 i 1540 są olejami typu TPEO (Trunk Piston Engine Oil) spełniającymi wymagania API CF w zastosowaniu do olejów okrętowych.

SPEŁNIA WYMAGANIA:

 • Pielstick (12PA6-280)
 • MAN - B&W
 • MAN Augsburg
 • New Sulzer Diesel
 • Wartsila

 

Zastosowanie

Gwarantuje

 • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego jak i korbowodowego silników
 • doskonałą czystość silnika i ochronę przed korozją
 • zapobieganiu powstawaniu osadów nagarów zmniejszając zużycie silnika
 • dobre odprowadzanie ciepła
 • minimalizację ilości wytwarzanych osadów nisko i wysokotemperaturowych podczas eksloatacji w silniku
 • neutalizację kwaśnych produktów spalania paliwa
 • doskonałą ochronę przed zużyciem smarowanych powierzchni, szczególnie bardzo dobrze zabezpieczają przed scuffingiem
 • zmniejszoną ilość dolewek eksploatacyjnycj

Wymagania

Metody badań

Jednostka

1530

1540

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

11,5

14,3

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-24

-24

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

255

255

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

15

15

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

99

99

Działanie korodujące Cu, 100°C/24h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

1

PDS