logo

Marinol RG Seria 6

Marinol RG Seria 6

Olej silnikowy żeglugowy Marinol RG 630 przeznaczony jest  do smarowania obiegowego okrętowych silników wodzikowych napędu głównego, napędzanych paliwem
o zawartości siarki do 4%. Olej Marinol RG 640 przeznaczony jest  do smarowania okrętowych silników bezwodnikowych pracujących na paliwie lekkim.

Oleje Marinol RG 630 i 640 zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających
o działaniu myjąco - dyspergującym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, przeciwrdzewnym oraz przeciwzużyciowym.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego i korbowodowego silników
  • czystość silnika i ochronę przed korozją
  • dobre odprowadzanie ciepła
  • neutralizację kwasów produktów spalania paliwa
  • doskonałą ochronę przed zużyciem smarowanych powierzchni, szczegulnie dobrze zabezpieczają przed scuffingiem, mogą być stosowane do smarowania przekładni
  • ograniczenie ilości dolewek eksploatacyjnych

Wymagania

Metody badań

Jednostka

630

640

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

11,5

14,2

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-24

-24

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

260

270

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

6

6

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

97

96

Działanie korodujące Cu, 100°C/3h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

1

PDS