logo

Marinol RG Seria 3

Marinol RG Seria 3

Olej Marinol RG 330 przeznaczony jest  do smarowania obiegowo okrętowych silników wodzikowych. Olej Marinol RG 340 przeznaczony jest  do smarowania średnioobrotowych silników bezwodnikowych pracujących wyłącznie na paliwie lekkim. Olej Marinol RG 350 przeznaczony jest  do smarowania cylindrów okrętowych silników wodzikowych, pracujących na paliwie lekkim.

Oleje Marinol RG 330, 340 i 350 zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu myjąco - dyspergującym, przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, przeciwrdzewnym oraz przeciwzużyciowym.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • prawidłowe smarowanie układu cylindrycznego jak i korbowodowego
  • czystość silnika i ochronę przed korozją
  • dobre odprowadzenie ciepła
  • neutralizację kwaśnych produktów spalania paliwa
  • doskonałą ochronę przed zużyciem smarowanych powierzchni, szczególnie dobrze zabezpieczają przed scuffingiem, mogą być stosowane do smarowania przekładni
  • ograniczenie ilości dolewek eksploatacyjnych

Wymagania

Metody badań

Jednostka

330

340

350

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

11,5

14,2

18,0

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-24

-24

-18

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

260

260

260

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

3

3

3

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

95

95

93

Działanie korodujące Cu, 100°C/3h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

1

1

PDS