logo

Olej silnikowy okrętowy SC 22

Olej silnikowy okrętowy SC 22

Olej silnikowy okrętowy o nazwie SC 22 jest produkowany na bazie głęboko rafinowanych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo
i hydrorafinowanych destylatach olejowych uzyskiwanych z ropy naftowej.

Zastosowanie

  • do smarowania cylindrów silników okrętowych dużej mocy

Gwarantuje

  • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego
  • czystość silnika i ochronę przed korozją
  • dobre odprowadzanie ciepła

Wymagania

Metody badań

Jednostka

SC 22

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

22,0

Temperatura płynięcia

ASTM D 97

°C

≤-5

Temperatura zapłonu

ASTM D 92

min

≥280

Liczba kwasowa

ASTM D 974

mg KOH/g

≤0,1

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

92

Działanie korodujące Cu, 100°C/3h

ASTM D 130

stopień

wytrzymuje

Oznaczanie pozostałości po spopieleniu

ASTM D 482

% m/m

≤0,015

Oznaczanie pozostałości po koksowaniu

ASTM D 4530

% m/m

≤0,7

PDS