logo

Marinol MW 50

Marinol MW 50

Olej silnikowy Marinol MW 50 przeznaczony jest do smarowania wysokoprężnych szybkoobrotowych silników okrętowych pracujących wyłącznie na paliwie lekkim, stosownie do zaleceń i instrukcji producentów silników.
Olej Marinol MW 50 jest produkowany na bazie głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych destylatów z ropy naftowej. Zawiera najwyższej jakości pakiet dodatków uszlachetniających
o działaniu myjąco-dyspergującym, przeciwrdzewnym przeciutleniajacym, przeciwkorozyjnym oraz przeciwzużyciowym.

Zastosowanie

  • do smarowania wysokoprężnych szybkoobrotowych silników okrętowych pracujących wyłącznie na paliwie lekkim

Gwarantuje

  • prawidłowe smarowanie układu cylindrowego jak i korbowodowego silników
  • czystość silnika i ochronę przed korozją
  • dobre odprowadzanie ciepła
  • neutralizacje kwaśnych produktów spalania paliwa
  • doskonałą ochronę przed zużyciem smarowania powierzchni
  • bardzo dobre zabezpieczanie przed scuffingiem
  • ograniczenie ilości dolewek eksploatacyjnych

Wymagania

Metody badań

Jednostka

50

Lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D 445

mm2/s

20,0

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-15

Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2592

min

280

Liczba zasadowa TBN

PN-ISO 3771

mg KOH/g

4

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

95

Działanie korodujące Cu, 100°C/3h

PN-EN ISO 2160

stopień

1

Zawartość popiołu siarczanowego

ASTM D 874

%

≤0,5

PDS