logo

MS-20

MS-20

Sezonowy, letni olej silnikowy przeznaczony do smarowania  silników i urządzeń specjalnych, które na podstawie zaleceń producenta mogą być eksploatowane na czystym oleju mineralnym bez dodatków uszlachetniających przy wymaganej lepkości SAE 60.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • zmniejszenie zużycia elementów
  • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
  • odpowiednią lepkość w klasie SAE 60
  • stabilność lepkości oleju podczas pracy
MS-20
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 20,5-22
Wskaźnik lepkości, min 90
Temperatura płynięcia, max (ºC) -18
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 275
PDS