logo

EMULSIN PRESS

EMULSIN PRESS

Wodorozcieńczalny, w pełni syntetyczny płyn EMULSIN PRESS zawiera wyselekcjonowane dodatki typu EP, poprawiające zwilżalność powierzchni oraz dodatki antykorozyjne.

 

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO L-MAF

Atest PZH - dostępny na życzenie

Zastosowanie

Rekomendowany do obróbki plastycznej stopów żelaza przy bardzo dużych obciążeniach.

Gwarantuje

● doskonała smarność minimalizująca braki produkcyjne

● zwiększona przeźroczystość  ułatwiająca kontrolę procesu i powierzchni wyrobu

● skuteczne chłodzenie stabilizujące proces przetwarzania

● dobra zmywalność ograniczająca zużycie detergentów

● łatwość mieszania z wodą powodująca szybkie i dogodne przygotowanie emulsji

● zabezpieczenie antykorozyjne narzędzia jak i obrabianych detali

● zabezpieczona przed rozwojem bakterii - eliminacja przykrego zapachu

● stabilność emulsji przy zastosowaniu wody do 20 0n

● przy zachowaniu podstawowych zasad BHP nie wykazuje negatywnego oddziaływania na operatorów.

Lp.

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

1

Wygląd   zewnętrzny

wizualnie

 

Ciecz barwy bursztynowej

2

temperatura   płynięcia

ASTM   D-5950

0C

-12

 

 

 

 

5% emulsja

3

Zdolność   ochrony przed korozją, stopień korozji

PN-M-55789:1992

 

H1

4

pH  

PN-C-04963:1989

 

8,6

5

Stabilność   emulsji po 24h/20ºC woda 10ºN

CBA/LB/9

 

wytrzymuje

PDS