logo

EMULSIN COLOR PLUS

EMULSIN COLOR PLUS

Semisyntetyczny olej emulgujący EMULSIN COLOR PLUS dedykowany jest do obróbki żelaza i jego stopów, metali kolorowych oraz żeliwa, zarówno do obróbki ubytkowej jak i plastycznej.

Zawiera wyselekcjonowane dodatki uszlachetniające charakterystyczne dla chłodziw najwyższej klasy m.in. inhibitory korozji i rdzewienia, biocyd oraz dodatki antypienne przy równoczesnym wyeliminowaniu amin drugorzędowych, chlorków czy siarki.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO L-MAE

Zastosowanie

Rekomendowany do stosowania w obrabiarkach sterowanych numerycznie jak i konwencjonalnych. Nie wykazuje negatywnego oddziaływania na uszczelnienia (guma/elastomery).

Nie zaleca się do obróbki stopów aluminium.

Gwarantuje

  • bardzo dobre chłodzenie
  • wysoka odporność na bakterie = stabilność w okresach przestoju
  • łatwość rozrabiania z wodą
  • zabezpieczenie antykorozyjne maszyn jak i obrabianych detali
  • posiada właściwości myjące
PDS