logo

PRESSMIL M

PRESSMIL M

Ciecz odparowująca PRESSMIL M jest produktem gotowym do użycia. Dzięki specjalnym dodatkom uszlachetniającym zmniejsza tarcie na granicy matryca/detal/stempel chroniąc narzędzie przed nadmiernym zużyciem.

PRESSMIL M jest produktem pro-ekologicznym. Dzięki swoim właściwością odparowującym eliminuje konieczność mycia a tym samym konieczność stosowania detergentów.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO L-MHB

24kg 165kg

Zastosowanie

Dedykowana do obróbki plastycznej blach aluminiowych oraz stalowych w procesach: tłoczenia, wykrawania, profilowania, perforowania. Nie barwi obrabianych powierzchni.

Gwarantuje

● eliminuje potrzebę mycia

● podwyższona smarność

● szybkie odparowanie

● brak barwnych pozostałości

● możliwość nakładania poprzez natrysk, zanurzanie lub wałek

PRESSMIL M

Lepkość kinematyczna w temp. 20ºC (mm2/s, cSt)

1,8

Wygląd zewnętrzny

Ciecz przeźroczysta

Temperatura zapłonu (ºC)

65

Gęstość (kg/dm3)

0,79

PDS