logo

TRANSMIL CLP PM 220

TRANSMIL CLP PM 220

Transmil CLP PM 220 jest specjalnym bezpopiołowym olejem obiegowym przeznaczony dla przemysłu papierniczego w zastosowaniu do smarowania maszyn papierniczych jako smarny olej obiegowy.  Olej produkowany  jest  w oparciu o wysoko hydrorafinowane bazy olejowe  oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków zawierający  bezpopiołowe dodatki poprawiające własności smarne, przeciwkorozyjne, przeciwrdzewne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i demulgującym.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • bardzo dobrą ochronę powierzchni smarowanych elementów jak łożyska, przekładnie, pompy,
  • wysoka stabilność termiczną i odporność na utlenianie, co zapewnia dłuższą żywotność układów smarowania przy zmniejszeniu kosztów eksploatacji z tytułu wymian oleju, czyszczenia układu przez zmniejszenie ilości osadów w eksploatacji oleju
  • wysokie własności przeciwpienne,
  • dobrą stabilność hydrolityczną
  • bardzo dobre skuteczne własności deemulgujące, szczególnie istotne w sekcjach mokrych maszyn papierniczych,
  • doskonałe filtrowanie oleju,
  • bardzo wysoki poziom zabezpieczenia antykorozyjnego smarowanych elementów w wilgotnym środowisku

Lp.

Wymagania

Metody badań według

Jednostka

Wartość

Transmil CLP PM 220

1.

lepkość   kinematyczna w 400C

ASTM   D-445

mm2/s

220

2.

temperatura   płynięcia

ASTM   D-5950

0C

-6

3.

temperatura   zapłonu

PN-EN   ISO 2592

0C

250

4.

Własności   demulgujące

PN-86/C-04065

min

15

5.

wskaźnik   lepkości

ASTM   D-2270

 

97

6.

Odporność   na pienienie:

-   sekwencja I

-   sekwencja II

-   sekwencja III

ISO   6614

ml/ml

 

10/0

30/0

10/0

7.  

Test   FZG

DIN51354

 

12

8.

Korozja   na stali

ASTM   D665

stopień

wytrzymuje

9.

Korozja   na Cu

ISO   2160

stopień

1a

PDS