logo

KOMOTOL 40 EXTRA

KOMOTOL 40 EXTRA

Sezonowy  olej silnikowy KOMOTOL 40 EXTRA przeznaczony jest do sporządzania mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym pracujących na paliwie gazowym (np. gaz ziemny). Olej produkowany jest z głęboko rafinowanych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Zawiera on dodatki uszlachetniające, które poprawiają własności przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz zmniejszające skłonność oleju do koksowania. 

Zastosowanie

Olej KOMOTOL 40 EXTRA to olej silnikowy przeznaczony do smarowania silników i sprężarek gazowych stacjonarnych zasilanych sprężonym gazem ziemnym szczególnie zalecany do zespołów sprężarek gazowych konstrukcji Copper Bessemer typu GMVH i rosyjskich typu BMER.

Gwarantuje

  • zmniejszenie zużycie elementów silnika,
  • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów,
  • zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych.

Lp.

Wymaganie

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

Komotol 40 Extra

1.

Lepkość   kinematyczna               w 100 0C

ASTM D 445, PN-EN ISO 3104

mm2/s

12,5-16,3

2.

Lepkość   kinematyczna               w 400C

ASTM D 445, PN-EN ISO 3104

mm2/s

120-175

3.

Temperatura   płynięcia, nie wyżej niż

ASTM   D 97, PN-83/C-04117

0C

-   10

4.

Temperatura   zapłonu, nie mniej niż

ASTM D 92, PN-EN ISO 2592

0C

220

5.

Liczba   zasadowa

ASTM   D 2896, PN-76/C-04163

mg   KOH/g

2-2,8

6.

Wskaźnik   lepkości, min.

ASTM   D 2270, PN-79/C-04013

 

95

7.

Zawartość                              popiołu siarczanowego, max.

ASTM   D 874, PN-82/C-04077

%   m/m

0,13

8.

Wygląd   zewnętrzny

 

 

ciecz   klarowna

9.

Test   na pienienie

(Tendencja   /Stabilność):

Sekw.   I   

Sekw.   II  

Sekw.   III

 

ASTM   D 892, PN-85/C-04055

 

 

(ml/ml)

(ml/ml)

(ml/ml)

 

 

50/10

100/10

50/10