logo

OLEJ CYLINDROWY CL 1500

OLEJ CYLINDROWY CL 1500

Olej CylINDROWY CL 1500  należy do grupy olejów cylindrowych stosowanych w urządzeniach parowych i innych zastosowaniach wymagających wysokolepkich olejów.

Olej CylINDROWY CL 1500 produkowany jest z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych o małej skłonności do koksowania

Zastosowanie

Oleje przeznaczone są do smarowania:

  • prowadnic      i cylindrów maszyn parowych,
  • innych      układów gdzie istnieje możliwość kontaktu z para o wysokiej temperaturze      pracy,
  • cylindrów  wysokociśnieniowych sprężarek,
  • części      rozrządowych i dławnic maszyn parowych,
  • układów      obiegowych wymagających wysokolepkich, nieemulgujacych olejów maszynowych,
  • przekładni      wolnobieżnych, w tym ślimakowych,
  • innych      wysilonych układów wymagających oleju o wysokiej przyczepności i      odporności na wodę,
  • innych      zastosowań specjalnych wymagających zastosowania oleju mineralnego o      wysokiej lepkości nie zawierającego dodatków poprawiających własności      antyutleniające i przeciwzużyciowe.

Gwarantuje

Skład olejów zapewnia:

  • optymalną      ochronę powierzchni smarowanych elementów,
  • bardzo      dobre własności smarne,
zabezpieczenie przed zużyciem i długa trwałość części układów smarowanych

Lp.

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

 CL 1500

1.

Lepkość   kinematyczna w 400C

ASTM   D-445

mm2/s

1500

2.

Temperatura   płynięcia

ASTM   D-5950

0C

-12

3.

Temperatura   zapłonu

PN-EN   ISO 2592

0C

300

4.

Pozostałość po koksowaniu

ASTM D4530

%

0,8