logo

TRANSMIL EXTRA XSP

TRANSMIL EXTRA XSP

Oleje przekładniowe Transmil Extra XSP  są najwyższej jakości mineralnymi olejami przemysłowymi. Olej  zaprojektowano w celu zapewnienia maksymalnej ochrony mechanizmu przekładni nawet w ekstremalnie trudnych warunkach smarowania olejowego.

Oleje Transmil Extra XSP  wytwarzane są z wysokiej jakości głębokorafinowanych, modyfikowanych  wodorem baz olejowych przy udziale specjalnych dodatków bezpopiołowych poprawiających własności: smarne, przeciwpienne, deemulgujące, przeciwdziałających micropittingowi oraz zapewniających neutralność oleju i kompatybilność oleju z materiałami uszczelnień przekładni.

Dzięki specjalnej formulacji olejów bazowych i zestawów dodatków oleje Transmil Extra XSP  zapewniają w porównaniu z klasycznymi olejami  przekładniowymi wykazują wyższą odporność na obciążenia termiczne, skutecznie  ochronią przed korozją, nie wpływają negatywnie  na sprawność filtrów oczyszczania, nawet w wilgotnych warunkach.

Oleje te  są kompatybilne z metalami konstrukcyjnymi stalowymi jak i innymi stopami różnych metali.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO VG 150-1000 • ISO- L-CKD • DIN 51517-3 (2008/11) • AGMA 9005-D94

Zastosowanie

 • skrzynie przekładniowe pras w przetwórstwie  tworzyw sztucznych, gumy, kauczuku.
 • układy  przekładniowe stosowane w przemyśle papierniczym, stalowym, naftowym, wydobywczym, tekstylnym, drzewnym i betonowym.

Gwarantuje

 • przedłużoną żywotność przekładni i łożysk w zamkniętych napędach zębatych działających w warunkach ekstremalnego obciążenia, zmiennych prędkości i temperatury,
 • optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów,
 • wysokie własności przeciwpienne,
 • bardzo dobre własności deemulgujące,
 • stabilność hydrolityczną,
 • zabezpieczenie przed zużyciem i długa trwałość części układów smarowanych.
 • zmniejszenie uciążliwości i kosztów wymiany
 • równe, bezproblemowe działanie w wysokich temperaturach lub w warunkach dostępu wody
 • doskonałą kompatybilność z metalami miękkimi i kolorowymi.
 • mniej wymian filtrów i obniżone koszty utrzymania

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

150

220

320

460

680

1000

lepkość   kinematyczna w 400C

ASTM   D-445

mm2/s

153,5

224,7

322,0

453,1

646,3

991,9

lepkość   kinematyczna w 1000C

ASTM   D-445

mm2/s

14,7

18,9

23,7

29,56

38,43

54,18

temperatura   płynięcia

ASTM   D-5950

0C

-27

-27

-24

-21

-18

-18

temperatura   zapłonu

PN-EN   ISO 2592

0C

244

260

254

256

260

260

Własności demulgujące

PN-86/C-04065

min

10

10

10

10

10

10

wskaźnik   lepkości

ASTM   D-2270

 

94

94

93

93

97

100

PDS