logo

KOMOTOL EXTRA SAE 15W-40

KOMOTOL EXTRA SAE 15W-40

Olej KOMOTOL EXTRA SAE 15W-40 przeznaczony jest do smarowania dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym, pracujących na paliwie gazowym, np. gaz ziemny, w szczególności przeznaczony jest do smarowania motosprężarek Ajax lub podobnych.

 

Olej produkowany jest z głęboko rafinowanych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Zawiera on dodatki uszlachetniające, które poprawiają własności przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz zmniejszające skłonność oleju do koksowania.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

SAE: 15W-40

180 kg 26 kg

Zastosowanie

przeznaczony jest do smarowania dwusuwowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym, pracujących na paliwie gazowym, np. gaz ziemny, w szczególności przeznaczony jest do smarowania motosprężarek Ajax lub podobnych.

Gwarantuje

Olej KOMOTOL EXTRA SAE 15W-40:

  • zmniejsza zużycie elementów silnika,
  • zapobiega powstawaniu osadów i nagarów,

zapobiega zakleszczaniu się pierścieni tłokowych

Lp.

Wymaganie

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

15W-40

1.

Lepkość   kinematyczna               w 100 0C

ASTM   D-445

mm2/s

13,5   -16,3

2.

Temperatura   płynięcia, nie wyższa niż

ASTM   D-5950

0C

- 18

3.

Temperatura   zapłonu, nie niższa niż

PN-EN   ISO 2592

0C

220

4.

Liczba   zasadowa

ASTM   D-2896

mgKOH/g

1-2

5.

Wskaźnik   lepkości, nie niższy niż

ASTM   D-2270

 

130

6.

Zawartość                              popiołu   siarczanowego, nie więcej niż

ASTM   D 874

%   m/m

0,1