logo

MIXOL S

MIXOL S

Wysokojakościowy olej przeznaczony głównie do smarowania silników dwusuwowych chłodzonych powietrzem i wodą, w tym silników skuterów. Rekomendowany do zastosowań mieszankowych jak i oddielnych w skrajnie niskich temperaturach (w tym smarowanie elementó tnących pilarek). Zalecane stężenie dozowania oleju do benzyny przy sporządzaniu mieszanki 2% lub inne wymagane przez producenta silnika. Produkt jest samomieszalny z benzyną.

Zastosowanie

Gwarantuje

  • ograniczenie zadymienia spalin
  • zmniejszenie emisji i uciążliwości eksploatacji dla obsługi silnika
  • redukcje kosztów- niskie stężenie dozowania, bezpieczeństwo pracy (długie interwały pracy, mniejsze przestoje, mniejsze koszty serwisu)
  • zmniejszenie zużycia elementów silnika
  • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
  • minimalną szkodliwość dla środowiska

 

Klasa jakości API TB/TA
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) 25
Temperatura płynięcia, max (ºC) -36
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) >75
Popiół siarczanowy, max (%) <0,28