logo

SMAR MONILIT EP

SMAR MONILIT EP

Smary litowe przeznaczone do silnie obciążonych węzłów tarcia, łożysk i przegubów homokinetycznych,  pracujących w warunkach wysokiej wibracji i przy znacznym zapyleniu. Smary zawiera disiarczek molibdenu. Zakres temperatur roboczych od -30°C do 140°C.

szczegóły w pliku PDS

Zastosowanie

  • mniejsze zużycie i tarcie
  • ochronę przed korozją
  • odporność na wymywanie wodą gorącą i zimną

SMAR MONILIT EP 1

Penetracja po ugniataniu w 25°C

310-340

Temperatura kroplenia, min °C

185

Średnica skazy

< 0,6

SMAR MONILIT EP 2

Penetracja po ugniataniu w 25°C

265-295

Temperatura kroplenia, min °C

195

Średnica skazy

< 0,6

SMAR MONILIT EP 3

Penetracja po ugniataniu w 25°C

220-250

Temperatura kroplenia, min °C

195

Średnica skazy

< 0,6

PDS