logo

LOTOS QUAZAR ISZ SAE 10W-40

LOTOS QUAZAR ISZ SAE 10W-40

Syntetyczny olej silnikowy najnowszej generacji. charakteryzujący się obniżoną zawartością siarki, fosforu i popiołów siarczanowych. Dzięki formule Hi-Tec Protection zapewnia pełną i ciągłą ochronę przeciwzużyciową nowoczesnych silników z zapłonem samoczynnym w samochodach ISUZU w każdych warunkach eksploatacyjnych.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

SAE 10W-40 • ACEA E6

SPEŁNIA WYMAGANIA:

Rekomendowany przez ISUZU

Zastosowanie

  • uniwersalny zakres stosowania w aktualnych modelach samochodów ISUZU.
  • może być stosowany w samochodach innych producentów, gdzie rekomendowane jest stosowanie olejów klasy ACEA E6

Gwarantuje

  • zawiera odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu wielofunkcyjnym charakteryzujący się obniżoną zawartością fosforu, siarki i popiołów siarczanowych (obniżony poziom SAPS).
  • zapewnia optymalną pracę silników, do których rekomendowane jest stosowanie olejów tej klasy jakościowej i lepkościowej.

Lp.

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

1.

Lepkość kinematyczna w 1000C

ASTM D 445

mm2/s

13,5-16,3

2.

Temperatura płynięcia, nie wyższa niż

ASTM D 97

0C

-30

3.

Temperatura zapłonu, nie niższa niż

ASTM D 92

0C

215

4.

Wskaźnik lepkości, nie niższy niż

ASTM D 2270

 

155

5.

Zawartość części lotnych metodą Noacka, nie wyższa niż

ASTM D 5800

%(m/m)

12,0

6.

Popiół siarczanowy, nie więcej niż

ASTM D 874

%(m/m)

1,0

PDS