logo

CORVUS D 46

CORVUS D 46

Olej Corvus D produkowany z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Olej zawiera odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym i antypiennym.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO 6743-3 L-DAH • VG 46

Zastosowanie

Gwarantuje

  • stosowany do rotacyjnych sprężarek powietrza pracujących  w trudnych warunkach
  • posiada właściwości myjąco-dyspergujące pozwalające na utrzymywanie w czystości układów olejowych sprężarek pracujących w warunkach wysokiego zapylenia
  • doskonale chroni przed korozją w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza
Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC 41,4 – 50,6
Wskaźnik lepkości > 95
Temperatura płynięcia (ºC) - 27
Temperatura zapłonu (ºC) 230
Własności deemulgujące
Czas rozdziału z wodą 1h
Temperatura (°C)

Brak rozdziału
54
Korozja 100°C/3h Cu, nie wyższy 2
Własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorg. 12h Brak korozji