logo

OLEJE HYDRAULICZNE  (P)

OLEJE HYDRAULICZNE (P)

Oleje hydrauliczne (P) VG 46 i VG 68   są olejami do układów napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane są z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej z dodatkiem syntetycznych poliizobutylenów. Oleje te zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających.

Uwaga:

Wg testów laboratoryjnych olej spełnia poziom jakości jako olej do lekko i średnioobciążonych układów hydraulicznych. Faktyczne efekty i możliwości zastosowań oleju w warunkach średnioobciążonych układów hydraulicznych powinny być każdorazowo sprawdzane i weryfikowane poprzez monitoring stanu jakości układu i oleju w eksploatacji.

Interwał pracy olejów w układzie hydraulicznym powinien być określany na podstawie dopuszczalnych zmian jakości oleju z eksploatacji.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

ISO VG 46, 68

Zastosowanie

  • do smarowania układów hydraulicznych napędu i sterowania,
  • do smarowania układów obiegowych.

Gwarantuje

  • ochronę powierzchni smarowanych elementów,
  • własności przeciwpienne,
  • dobre własności deemulgujące,
  • utrzymane czystości układów smarowania.
parametr norma jednostka 46 68

Lepkość kinematyczna w 400C

ASTM D-445 mm2/s 46 68

Temperatura płynięcia

ASTM D-5950 0C -42 -36
Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592 0C 220 230
SDS