logo

LOTOS QUAZAR DYNAMIC HYBRID SAE 0W-20

LOTOS QUAZAR DYNAMIC HYBRID SAE 0W-20

Specjalistyczny, syntetyczny olej silnikowy najnowszej generacji. Dzięki formule Hi-Tec Protection Plus zapewnia pełną i ciągłą ochronę samochodów osobowych z napędami hybrydowymi różnego typu (HEV, PHEV) w których dopuszczone jest stosowanie olejów tej klasy lepkościowej i jakościowej.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

SAE 0W-20, API SN/RC, ISLAC GF-5

Zastosowanie

  • przeznaczony głównie do stosowania w samochodach wyprodukowanych po roku 2011 takich producentów jak Nissan, Honda i Toyota.
  • zawiera odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu wielofunkcyjnym charakteryzujący się zawartością fosforu, siarki i popiołów siarczanowych (SAPS) pośrednią pomiędzy typowymi olejami low/mid-SAPS a olejami o SAPS tradycyjnym.
  • zapewnia natychmiastowe smarowanie przy rozruchu zimnego silnika, a także doskonałą ochronę w cyklach wyłączania i uruchamiania jednostki napędowej w trakcie eksploatacji
  • możliwy do stosowania również w silnikach samochodów zasilanych benzyną do których rekomendowane jest stosowanie olejów tej klasy jakościowej i lepkościowej

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

lepkość kinematyczna w 100°C

ASTM D445

mm2/s

7,5-9,3

temperatura płynięcia, max.

ASTM D97

°C

-33

temperatura zapłonu, min.

ASTM D92

°C

200

popiół siarczanowy, max.

ASTM D874

% (m/m)

1,0

wskaźnik lepkości, min.

ASTM D2270

 

160

liczba zasadowa, min.

ASTM D2896

mg KOH/g

8,0

lepkość strukturalna CCS w -35°C, max.

ASTM D5293

mPa*s

6200

zawartość części lotnych metodą Noacka, max.

ASTM D5800

%(m/m)

13,0

Zawartość wapnia, max.

ASTM D4951

ppm

1600