logo

HYDROMIL L-HV

HYDROMIL L-HV

Oleje  Hydromil L-HV produkowane są z głęboko rafinowanych, odparafinowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej. Oleje zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu lepkościowo-temperaturowym, przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, smarnym, deemulgującym
i antypiennym.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

·ISO L-HV

·ISO VG 15, 32, 46, 68, 100

·DIN 51524-3 HVLP

·DIN 51517-3 CLP

 

APROBOWANY PRZEZ:

·Bosch-Rexroth

·Vickers

·Denison-Parker Hydraulic

HF-0, HF-1, HF-2

17 kg 26 kg 180 kg 860 kg

Zastosowanie

Oleje Hydromil L-HV stosuje się w mocno obciążonych układach przenoszenia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego oraz układ hydraulicznych maszyn budowlanych i górniczych tam gdzie wymagany jest olej o wysokim wskaźniku lepkości. Również do smarowania pomp zębatych do 25MPa oraz pomp tłokowych do 35MPa.

Ze względu na wysoki wskaźnik lepkości oleje Hydromil zapewniają prawidłową eksploatacje przy temperaturach:

-VG 15 – dla zakresu -50°C do +50°C
-VG 32,46,68,100 – dla zakresu -35°C do +70°C

Gwarantuje

Technologia olejów HYDROMIL L-HV zapewnia:

• optymalną ochronę powierzchni smarowanych elementów,

• wysokie własności przeciwpienne,

• bardzo dobre wydzielanie powietrza,

• bardzo dobre własności deemulgujące,

• stabilność hydrolityczną,

• niską zależność lepkości od temperatury pracy,

• odporność na ścinanie lepkości podczas pracy,

• wysoką filtrowalność,

• utrzymanie czystości układów smarowania,

•     zabezpieczenie przed zużyciem i długa trwałość części układów smarowanych.

Wymagania

Metody badań

Jednostka 15 32 46 68 100

Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s)

ASTM D 445

mm2/s

15

32

46

68

100

Temperatura płynięcia

ASTM D 5950

°C

-54

-42

-42

-39

-39

Zdolność do wydzielania powietrza w 50ºC

ASTM D 892

min

1

<5

<7

<13

<5

Własności demulgujące

ASTM D 1401

min

15

8

9

9

8

Wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

152

154

154

154

150

Temperatura zapłonu 

 PN-EN ISO 2592

°C

190

200

210

220

220