logo

SUPEROL CD

SUPEROL CD

Olej silnikowy przeznaczony do stosowania w silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych, dostawczych, autobusów, kolejowych, innych lądowych i morskich, gdzie wymagany jest wysoki potencjał własności myjących i zobojętniających. Olej przeznaczony do silników i zastosowań, gdzie dopuszczalne jest używanie oleju klasy API CD lub niższej i odpowiedniej klasy lepkościowej.

SAE 10W: SAE 30 40: SAE 10W/30:

Zastosowanie

Gwarantuje

  • zmniejszenie zużycia elementów silnika
  • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
  • wysoki potencjał dyspergująco- myjący
  • zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych
  • wysoki potencjał dyspergująco- zobojętniający TBN > 11mgKOH/g
  • wynoszenie ze smarowanych powierzchni osadów sadzy i szlamów
  • wysoką odporność utleniającą
  • stabilność lepkości oleju podczas pracy
  • zabezpieczenie powierzchni smarowanej przed zużyciem
  • zmniejszenie ilości dolewek eksploatacyjnych

 

Klasa jakości API CD
Klasa jakości API CD
Klasa jakości API CD
Klasa jakości API CD
Klasa lepkości SAE 10W/30
Klasa lepkości SAE 30
Klasa lepkości SAE 40
Klasa lepkości SAE 10W
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 10,8
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 11,8
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 15,1
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 5.7
Wskaźnik lepkości, min 134
Wskaźnik lepkości, min 98
Wskaźnik lepkości, min 95
Wskaźnik lepkości, min 101
Temperatura płynięcia, max (ºC) -33
Temperatura płynięcia, max (ºC) -24
Temperatura płynięcia, max (ºC) -24
Temperatura płynięcia, max (ºC) -33
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 235
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 260
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 260
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 220
Liczba zasadowa (mg KOH/g) 11,53
Liczba zasadowa (mg KOH/g) 11,5
Liczba zasadowa (mg KOH/g) 11,4
Liczba zasadowa (mg KOH/g) 11,2