logo

SUPEROL CC

SUPEROL CC

Sezonowy, letni olej silnikowy zapewniający dobre smarowanie czterosuwowych silników wysokoprężnych stosowanych w silnikach maszyn, gdzie wymagany jest odpowiednio wysoki potencjał własności myjących i zobojętniających oraz dopuszcza się stosowanie olejów o tej klasie jakościowej i odpowiedniej lepkośći.
SAE 30: SAE 40: SAE 50:

Zastosowanie

Gwarantuje

 • zmniejszenie zużycia elementów silnika
 • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
 • zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych
 • wysoki potencjał dyspergująco- myjący
 • wysoką lepkość w swojej klasie lepkościowej
 • wysoki potencjał dyspergująco- zobojętniający TBN> 8mgKOH/g
 • wynoszenie ze smarowanych powierzchni osadó sadzy i szlamy
 • dobrą odporność na utlenianie
 • zabezpieczenie powierzchni smarowanej przed zużyciem
 • zapewnienie stabilności lepkości oleju podczas pracy
 • zmniejszenie ilości dolewek eksploatacyjnych
Klasa jakości API CC
Klasa jakości API CC
Klasa jakości API CC
Klasa lepkości SAE 30
Klasa lepkości SAE 40
Klasa lepkości SAE 50
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 11,9
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 14,1
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 17,5
Wskaźnik lepkości, min 95
Wskaźnik lepkości, min 96
Wskaźnik lepkości, min 94
Temperatura płynięcia, max (ºC) -27
Temperatura płynięcia, max (ºC) -24
Temperatura płynięcia, max (ºC) -21
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 230
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 270
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 260
Liczba zasadowa (mg KOH/g) 8,4
Liczba zasadowa (mg KOH/g) 8,5
Liczba zasadowa (mg KOH/g) 8,5