logo

SUPEROL CB

SUPEROL CB

Sezonowy olej silnikowy zapewniający dobre smarowanie czterosuwowych silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w pojazdach, maszynach oraz innych lądowych i morskich agregatach, gdzie wymagany jest olej o odpowiednich własnościach myjących i zobojętniających w odpowiednich klasach lepkości. Olej polecany do silników bez turbodoładowania powietrza.
SAE 10W: SAE 30: SAE 40: SAE 50:

Zastosowanie

Gwarantuje

  • zmniejszenie zużycia elementów silnika
  • zapobieganie powstawaniu osadów i nagarów
  • zapobieganie zakleszczaniu się pierścieni tłokowych
  • zapewnienie odpowiedniego potencjału dyspergująco- myjącego
  • odpowiednie lepkości w klasach SAE 10W; 30;40;50
  • wynoszenie ze smarowanych powierzchni osadów sadzy i szlamów
  • dobrą odporność utleniającą
  • stabilność lepkości oleju podczas pracy
  • zmniejszenie ilości dolewek eksploatacyjnych
Klasa jakości API CB/SC
Klasa lepkości SAE 40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 14,4
Wskaźnik lepkości, min 94
Temperatura płynięcia, max (ºC) -21
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 260
Liczba zasadowa, min (mg KOH/g) 4,5
   
Klasa jakości API CB/SC
Klasa lepkości SAE 10W
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 5,7
Wskaźnik lepkości, min 100
Temperatura płynięcia, max (ºC) -30
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 230
Liczba zasadowa, min (mg KOH/g) 4,0
   
Klasa jakości API CB/SC
Klasa lepkości SAE 30
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 11,2
Wskaźnik lepkości, min 95
Temperatura płynięcia, max (ºC) -24
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 260
Liczba zasadowa, min (mg KOH/g) 4,5
   
Klasa jakości API CB
Klasa lepkości SAE 50
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC (mm2/s, cSt) 17,5
Wskaźnik lepkości, min 92
Temperatura płynięcia, max (ºC) -21
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 260
Liczba zasadowa, min (mg KOH/g) 4,5