logo

LOTOS TITANIS LS GL-5 80W-90

LOTOS TITANIS LS GL-5 80W-90

Bezchlorowy olej przekładniowy, skomponowany na bazie selektywnie rafinowanych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo i hydrorafinowanych destylatów olejowych uzyskiwanych z ropy naftowej. Zawiera odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym, ograniczającym poślizg, poprawiającym własności myjąco-dyspergujące, własności smarne, lepkościowo-temperaturowe oraz nadające cechy  limited slip w pracy oleju.

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

SAE 80W/90 •API GL-5

APROBOWANY PRZEZ:

  • ZF TE-ML 05C, 12C, 21C (Registration numer: ZF000924)

Zastosowanie

Przeznaczony do właściwego smarowania jak i przenoszenia mocy w napędach, przekładniach gdzie wymaga się zastosowania oleju przekładniowego zawierającego w odpowiednim stężeniu modyfikatory tarcia. Zawarte w oleju modyfikatory tarcia tzw. dodatki LS ograniczają nieciągłość warstwy oleju na smarowanych powierzchniach przy większych prędkościach przepływu oleju lub przy zmiennych skokowo obciążeniach i kierunkach ruchu. Szczególnym przykładem tego zjawiska jest praca oleju w napędach z samoblokującym mechanizmem różnicowym. Olej może być również stosowany tam gdzie wymaga się stosowania konwencjonalnego oleju klasy API GL- 5  i SAE 80W/90.

Gwarantuje

  • zapewnia doskonałą czystość przekładni
  • umożliwia łatwy rozruch w niskich temperaturach,
  • zapobiega powstawaniu osadów i nagarów,
  • zmniejsza zużycie elementów przekładni,
  • ogranicza nieciągłość warstwy oleju na smarowanych powierzchniach przy zmiennych skokowo obciążeniach i kierunkach ruchu,
  • ogranicza hałas pracy  przekładni,
  • przeznaczony do pracy w napędach pojazdów i maszyn wyposażonych w samoblokujący mechanizm różnicowy.

Lp.

Wymagania

Metody badań wg

Jednostka

Wartość

1.

lepkość kinematyczna w 1000C

ASTM D 445

mm2/s

13,8

2.

temperatura płynięcia

ASTM D 97

0C

- 33

3.

temperatura zapłonu

ASTM D 92

0C

216

4.

lepkość Brookfielda w -260C

ASTM D 2983

mPa*s

120 000

5.

wskaźnik lepkości

ASTM D 2270

 

110

PDS